ارگ جدید

اطلاعات پایه

ارگ جدید

  • تهیه کننده


ارائه سرویسهای مخابراتی و اطلاع رسانی ، طراحی و اجرای شبکه یکپارچه اطلاع رسانی اختصاصی (Corporate Data Network): (CDN) ، اجرای اکثر پروژه های مخابراتی ، طراحی و اجرای شبکه های بیسیم عملیاتی(Mission Critical)

فرمانیه،خیابان لواسانی غربی،پلاک ۶۹

http://www.argtelecom.com/

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران